"יהיו מעשי החינוך בגלבוע כמעשה אומן פסיפס, היוצר קהילה אזורית מגוונת" | בכשירות מלאה | בתנועה מתמדת | שכל יום שלהן יהיה מתוק כדבש! | ביטחון מרחב התפר

04 באוגוסט 2022: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע


מהנעשה בגלבוע 11 באוגוסט