כותבות את ההיסטוריה בעצמן | להגביר את האור, להוסיף עוד חיוך בחייהם של בעלי הצרכים המיוחדים | מנהיגות המאפשרת לבתי הספר לשגשג ולהצליח | יישום מדיניות המועצה לטיפול שוטף בתשתיות הכבישים |מורשת וינגייט וזהות גלבועית | כוח נשי!

09 בדצמבר 2022: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע