יישום מדיניות המועצה לטיפול שוטף בתשתיות הכבישים


על פי תכנית העבודה שאושרה לביצוע ע"י ראש המועצה, ממשיך המיפוי היסודי והשוטף של מפגעים בכבישי היישובים, לצורך תיקונם.
 בפעילות מקצועית ויסודית, ביצעה בשבועיים האחרונים המועצה תיקוני כבישים בישובים גדעונה, מולדת, ומושב רמת צבי.
לשם גם הגיע ראש המועצה, לבחון ביחד עם גורמי המקצוע את חידוש 4 קטעי כביש כולל הנמכת מכסי ביוב. 
בהמשך חודש דצמבר, יושלמו העבודות בישובים מיטב, חבר, ברק, יעל ואביטל.
 נזכיר גם שמסגרת הפרויקט כוללת עבודה גם בשיטה ייחודית של הזרקת אספלט חם, שמוא"ז הגלבוע חלוצה בארץ בשימוש בשיטה זו

ראש המועצה עובד  נור בוחן מקרוב את עבודות תיקון הכבישים