שומרים על הבית


הכנס השנתי של גורמי הביטחון הפועלים ביישובי הגלבוע, התקיים השבוע במועצה בהובלת קב"ט המועצה המצויין, גיא איצקוביץ.
במוקד הכנס עמד הידוק הקשר ודרכי הפעולה המשותפים, בין הרבשי"ם והרבשצי"ם, לבין משטרת ישראל.
כנס נפתח בהיכרות משותפת עם מפקד תחנת עפולה הנכנס, סנ"צ יניב סוויסה, ועבר להצגת דרכי הפעילות של אגפי המשטרה השונים הפועלים בגלבוע, לצד הצגת נתוני הפשיעה לשנת 2022, וכיווני הפעולה הצפויים לשנה שהחלה.
בחלקו השני של הכנס העלו גורמי הביטחון במועצה וביישובים את הפערים הקיימים עדיין והציעו כיצד ניתן לגשר עליהם, להגברת הביטחון האישי של התושבים.
נציגי המשטרה ביקשו לשבח את גורמי הביטחון בגלבוע, על הנוכחות והפעילות בשטח, המהווים כגורם משמעותי בירידת האירועים בגזרה