לזכור את אחריותנו האנושית | מגדול ועד קטן נרתמים לפזר טוב סביבם | עובדים בגובה- עובדים בטוח | בועטות אל עבר ההצלחה! | היא חוזרת - ובגדול! צעדת הגלבוע הבינלאומית ה-54

16 במרץ 2023: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע


מהנעשה בגלבוע 16 במרץ 2023