מגרש ספורט חדש בקיבוץ עין-חרוד איחוד | כאן בונים! | מרחב של נתינה לטובת 'מרחב נשימה בעמק' | הדרך לעקוף את אמפי' קיסריה הולכת ומתקצרת- שלמה ארצי יופיע בגלבוע! |

24 במאי 2023: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע