יוצאים לדרך! החלו העבודות בכפרי הגלבוע

מחזון - למעשה! החלו העבודות בכפרי הגלבוע, כתוצאה ממימוש הכללתם בתכנית החומש הממשלתית


יוצאים לדרך! החלו העבודות בשטח של הפרויקטים הראשונים, שנוצרו הודות ובזכות התעקשותה של הנהלת המועצה הנוכחית, לכלול את ערבי הגלבוע, בהחלטה הממשלה- 922. זו אותה תכנית חומש המשקפת השקעה משמעותית בכל המגזר הערבי בישראל. קדם לביצוע, תכנון מקיף שהובילה המועצה למיפוי הצרכים על מנת לקבל תמונה מלאה על הקיים, והדרכים להתגבר על המכשולים. ביחד עם משרד השיכון, והשקעה עצמית, העמידה המועצה תקציב ראוי לפיתוח המבורך.
 
הפרויקטים המהווים את הסנוניות הראשונות למימוש התקציבים שקיבלו בגלבוע, מתקיימים כעת בכפר מוקייבלה וכוללים את סלילת כביש מספר 2, שהינו כביש מרכזי ומשמעותי בכפר (כאשר גם תקציבי רמ"י אגמו בו), והקמת מגרש הכדורגל מואר, אשר היה בגדר חלום מזה שנים רבות בכפר, ויהווה בית לקבוצת הכדורגל המקומית.
 
עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע: "מהרגע הראשון בו התבשרנו על הצלחתנו במאבק והכרה בכפרי הגלבוע כחלק מהתכנית, התחלנו בתהליך של בחינת הצרכים בכפרים בשיתוף הוועדים, וקידמנו הליך תכנון ואישור בשיתוף הגורמים הרלבנטיים. לא הייתה שום סיבה להעניש אותנו, על כך שבחרנו לחיות יחד ולשמר את קיומנו ברשות אחת, המקרבת בין כלל תושביה לחיי שיתוף ושכנות טובה. נמשיך בעשייה המבורכת הזו, כי זו שליחות ואין לנו דרך אחרת."
 
בהמשך לדברי ראש המועצה יצוין כי לפני כשנתיים יצאה מוא"ז הגלבוע למאבק מול משרדי הממשלה להכללת כפרי הגלבוע בתוכנית 922, מאבק שהצליח וזיכה את הכפרים בהקצאת תקציבים, ואפשרות למימוש השקעות גדולות. הפרויקטים במוקייבלה הם כמובן רק ההתחלה, כאשר פרויקטים נוספים נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים. בין השאר, מקודמת בניה של מתנ"ס בסנדלה, קירוי ותאורה במגרשי ספורט בטייבה ובטמרה, מועדון נוער בנאעורה וכדומה. פרויקטים אלה, מתווספים לעשרות הפרויקטים בתחום התשתיות, ההרחבות והפיתוח, שמבוצעים במקביל בכל היישובים ולרווחת תושבי הגלבוע.

העבודות להקמת מגרש כדורגל במוקיבלה

רקע על החלטה 922 וכפרי הגלבוע
מוא"ז הגלבוע יצאה למאבק לנוכח התנערות המשרדים מהזכויות של ערבי הגלבוע, על סמך פירוש מעוות של החלטה 922. בדצמבר 2015 קיבלה ממשלת ישראל החלטה להקמת מנגנוני הקצאה ממשלתיים, במסגרת תכנית חומש מערכתית הפועלת לשילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל. על פי פרשנות ההחלטה המקורית חמשת היישובים הערביים שבתחומי המועצה האזורית הגלבוע, לא היו זכאים להשקעות העצומות שתשקיע המדינה, בשל היותם חלק "ממועצה מעורבת". מוא"ז גלבוע אכן מוגדרת כמועצה הכי מעורבות בישראל, כאשר למעלה מ-40% מאוכלוסייתה מתגוררת בחמישה כפרים. בגלבוע מתגאים בצורת החיים המשותפת אשר מהווה מודל לחיקוי בטיפוח חיי שותפות ואחווה. מאידך, באותם כפרים מתמודדים עם מצוקות קשות במגוון רחב של תחומים, ובפרט בתחום התשתיות, הדיור, והתעסוקה, וזאת בזהות לקשיים עמם מתמודדים שאר ערבי ישראל, ובפרט התושבים הערבים בצפון הארץ.

העבודות בכביש מס' 2 במוקייבלה