שחרור חסמים לפיתוח דרמטי של הכפרים הערבים, לצד מלחמת חורמה בטרור החקלאי

בגלבוע מייצרים פתרונות לבעיית הבעלות בקרקעות במגזר הערבי, וממשיכים להוביל את המאבק כנגד הפשיעה החקלאית


ח"כ יואב קיש, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, התארח במועצה, כאורחו של ראש המועצה, עובד נור. הגעתו לגלבוע נוצלה לצורך פגישה רבת משתתפים בה נכחו נציגי ציבור רבים, אשר תפקידים, הוא בהלימה לתחומי אחריות ועדת הפנים בכנסת.

עובד נור, ראש המועצה: "הצגנו בפני יו"ר ועדת הפנים, את הצורך בטיפול הדחוף בטרור החקלאי ואת אתגר קידום היתרי בניה בהעדר הוכחת בעלות במגזר הערבי. אני שבע רצון מכך שח"כ קיש נרתם לנושאים תוך שהוא מקבל על עצמו לקדם, בעזרת השר ארדן, את התוכנית שאנו מציעים למינוי שוטרים לאכיפה ושמירה בשדות - כתוספת למלחמה בטרור החקלאי וכן לקדם יצירת מנגנון פיצוי לחקלאים".

נושא מהותי נוסף בו הודיע ח"כ קיש שהוא מתכוון לפעול לאישור, הוא הפתרון שיצרו בגלבוע לצורך קידום תכניות בניה והיתרים בכפרים, על בסיס אימוץ תכניות קיימות החתומות על ידי התושבים בהסכמות וכוללות את אישור הוועד לנכונותן. ברקע הדברים עומדת רפורמה "ממשל זמין" בוועדות תכנון הבניה בארץ, אשר מקשה מאוד את תחילתו של התהליך להוצאת היתר בניה- וזאת ללא הוכחת בעלות בצורת רישום הקרקע בטאבו. סוגיה בירוקרטית זו, ידועה כבעיה רוחבית המקשה מאוד על ערבי ישראל, המתגוררים בכפרים, להוצאת היתרי בניה או לתכנון שכונת הרחבה חדשות.

בגלבוע פיתחו כאמור מנגנון, המאפשר להתבסס על תכנית קיימות, וזאת לצד פרסום שמאפשר התנגדויות כרגיל, ותוך שיתוף גורמי התכנון הרלוונטיים ומשרד הפנים. ח"כ קיש רואה בחיוב את הפתרון התקדימי של מוא"ז הגלבוע, כשהוא הביע נכונות לפעול לאישורה. יצוין כי במידה ותאמץ המדינה את הפתרון שפותח בגלבוע, הדבר יהווה שחרור חסם עיקרי כיום בכל לבניה בכל הכפרים הערבים בארץ!

הפגישה עם ח"כ קיש לא הייתה יכולה להיות מלאה ללא נידון קרדינלי נוסף בגלבוע, והוא מיזמי האנרגיה, המקודמים במרחב ללא שיתוף הרשות. גם כאן, לאור התהליך ותוך ביטוי הערכה למסמך המדיניות שגובש במוא"ז הגלבוע, נרתם ח"כ קיש לסייע בבחינת המיזמים המקודמים וקידום שיתוף הרשות בהחלטות.

"חשוב לי להודות לחקלאים, לפעילי הסביבה, נציגי היישובים ולחברי המליאה, שהתייצבו למפגש, השתתפו ותרמו לדיון". אמר בסיום המפגש עובד נור. "אנו כמובן נמשיך לטפל ולעקוב בנושאים החשובים הללו- אשר יתרמו ישירות לשיפור איכות החיים של תושבי הגלבוע".