מעגל תנועה בטיחותי חדש בכניסה לאיזוה"ת "מבואות הגלבוע"

יגעת ומצאת– תאמין! מעגל תנועה חדש ובטיחותי בכניסה לאזור תעשייה מבואות הגלבוע


בתום פעילות אינטנסיבית של מוא"ז הגלבוע, נפתח מעגל התנועה החדש על כביש 675- בכניסה לאזור התעשייה מבואות הגלבוע (סמוך לצומת חבר). מעגל התנועה החדש מהווה פתרון בטיחותי מהותי, ומסדיר את המחדל שמלווה את אזור התעשייה מאז הקמתו, ולפיו הכניסה למקום מתאפשרת רק לאלו הנוסעים על כביש 675, מכיוון מזרח למערב. הדבר הוביל לקשיים מיותרים עבור בעלי המפעלים וללא ספק היווה כגורם משמעותי המעכב את התפתחות אזור התעשייה. מעבר לכך, גרר המחדל לסכנות בטיחותיות עבור משתמשי הכביש.

לצורך הקמת מעגל התנועה החדש בוצעו במקום מגוון רב של עבודות תשתיות, כולל הנחת תשתיות תת-קרקעיות לרבות מערכות ניקוז מאסיבית ומבוטנת. המהנדס מוזהר סעד, המפקח על פרויקט מטעם החברה הכלכלית הגלבוע, ציין כי לאורך כל שלבי הביצוע, נעשתה הקפדה על שמירת הציר פתוח לתנועה, תוך קיום הסדרי בטיחות נדרשים. בחודש הקרוב יבוצעו במקום עבודות לגימור הכיכר שיכללו הנחת מדרכות, אבן שפה, וגינון, אך הדבר לא ישפיע על התנועה במקום, ומעתה ניתן לפנות שמאלה לאזור התעשייה (לבאים ממערב). עלות תכנון וביצוע הכיכר מוערכים בכ- 6.5 מיליון שקל, המתחלקים בין המועצה לרמ"י.

"הבטחנו עוד השנה מעגל תנועה חדש, ואני גאה על כך שהדבר התבצע, ועל כך שהפחתנו משמעותית את הסכנות לנוסעים בכביש זה". אומר עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע. "בהמשך ובשיתוף פעולה של כל המשרדים, נפעל לביצוע הפרויקטים העתידים על כביש 675, הכוללים את הרחבת הכביש עצמו, הסדרת הכניסות לגושי ההתיישבות בחבל התענך, כבישי הגישה לישובים, ועוד התאמות תשתיות נדרשות, שלא השכילו להתאימן לצמיחת המועצה והאזור."

מעגל תנועה בטיחותי חדש חדש בכניסה לאיזור התעשייה מבואות הגלבוע

בנית מעגל התנועה החדש משקפת גם פעילות ייחודית, בה רשות מוניציפאלית (המועצה) היא זו שמקדמת תכנון וביצוע של פרויקט הנדסי על כביש שבאחריות נת"י. הדבר נוצר בעקבות קשר עבודה רציף והדוק מצד המועצה, אל מול כל הגורמים, ובראשם משרד התחבורה וחברת נת"י, למציאת פתרונות לבעיות תשתיות תחבורתיות בגלבוע.