תושב יקר!

על פי סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג 1992  ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז 2007 וסעיף 276ד לפקודת העיריות הריני להודיעך כי מועצה אזורית הגלבוע תבקש  העלאה חריגה בארנונה למגורים לשנת 2019.
בכוונת המועצה לפנות לשרי הפנים והאוצר בבקשה לאישור החלטתה זו.
לנוחיותך, מצ"ב  צו המסים לשנת 2019 לאחר שיעור עדכון שנתי של 0.32% וזאת ע"פ סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג -1992 ושעור עדכון שנתי נוסף של 4.01% בסעיף המגורים*.
תעריף הארנונה למגורים לאחר עדכון שנתי של 0.32%   38.36 ₪/מ"ר
תעריף הארנונה למגורים לאחר עדכון שנתי, בקשה להעלאה חריגה,  של 4.01% 39.90  ₪/מ"ר.
חיוב הארנונה למגורים עד שתאושר הבקשה יבוצע לפי תעריף 38.36 ₪/מ"ר.
*מותנה באישור משרד הפנים והאוצר לשנת 2019.  במידה והשינויים יאושרו ע"י השרים תוקפם
יהיה החל מתאריך 1.1.2019 לרבות משלמים מראש.

*מותנה באישור משרד הפנים והאוצר לשנת 2019.  במידה והשינויים יאושרו ע"י השרים תוקפם יהיה החל מתאריך 1.1.2019 לרבות משלמים מראש.

לצפייה בצו עצמו- לחצו כאן