שעות קבלת קהל לחיסונים:

  • יום שני במועצה 14.00 עד 15.00
  • יום חמישי בכלביה 14.00 עד 15.00
  • יום ראשון חיסונים בישובים בין 16.00 עד 18.00 על פי תכנית החיסונים השנתית