החל ממחר - יום חמישי, 19.10.24 ,ולמשך כשלושה שבועות, תבצע רשות הניקוז עבודות שיקום דרכי ניקוז לאורך נחל חרוד, כחלק מהערכותינו לעונת החורף. לצורך ביצוע העבודות, תחסם הדרך הנופית לאורך נחל חרוד, במקטע שבין חניון מול גלבוע )גשר הפרדסים- מתחת למתחם מועצה אזורית הגלבוע( ועד למחלף גדעונה. רכבים שיגיעו למקום יופנו לדרך חקלאית חלופית. תודה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה.