שימו לב כי המחלקה לשירותים חברתיים עברה למשכנה החדש במרכז גוש יעל, ליד החברה כלכלית

קבלת קהל:
בימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 15:30