הנחיות התו הסגול/קבלת קהל במועצה

תקנות שעת החירום הגדירו "תו סגול", כשם קוד, שמשמעותו היא שמקום העבודה עומד בסדרה של כללים בעניין כניסת עובדים למקום העבודה ודרך עבודתם בה.

  • לא תותר כניסת אורחים מזדמנים למשרדי הרשות, אלא כניסת מוזמנים בלבד, שילוו על ידי עובד הארגון שהזמין אותם.
  • על המארח מהמועצה, חלה החובה לוודא מילוי הצהרת בריאות ע"י האורח, רישום פרטיו, ותיעוד הגעתו, בטופס המיועד לכך, וכן לוודא שמירת מרחק של 2 מטר לפחות, אחד מהשני.
  • לא תותר כניסה של אדם שהצהיר כי הוא משתעל או היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים, או שחום גופו עולה על 38 מעלות או שהוא הצהיר כי היה כזה בשבועיים האחרונים.
  • בסוף כל שבוע, עליכם להעביר את הטפסים לח"מ,  וכן יתועדו המקרים בהם אורח לא הורשה להיכנס לארגון והסיבה לכך.
  • מומלץ לשטוף ידיים בכניסה וביציאה מהמועצה וכן באופן תדיר במהלך היום.

קבלת קהל

ככלל, לא תתקיים קבלת קהל, למעט מחלקת הגבייה. יש לתעדף מתן מענה טלפוני ומקוון.
קבלת קהל במצבים חיוניים בלבד, תבוצע בהתאם לכללים הבאים:

  • זימון ותיאום  פרטני מהמחלקה הספציפית.
  • שני לקוחות על כל נותן שירות, ובלבד שנשמרת שמירת מרחק של 2 מ' לפחות.
  • שני מטר בין הלקוח לנותן השירות
  • מעקב רשום אחר הנכנסים לקבלת השירות
  • ניקוי וחיטוי תדיר של המשרדים.

בברכה,
איצקוביץ גיא
מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום
קב"ט מועצה אזורית הגלבוע
וממונה קורונה מועצתי