משרד העבודה והרווחה הודיע כי החל משנת הלימודים הבאה יתבצע הרישום באופן מקוון

למעונות היום.

תהליך הרישום למעונות היום לשנת הפעילות תשפ"ב- יסתיים ב-28 בפברואר 2021 .

המועצה פונה אליכם ההורים, ומבקשת שתקדימו את הרישום ליישובכם.

אם טרם נרשמתם- לחצו כאן ועשו זאת כעת.

https://www.gov.il/he/service/daycare-registration-2022