תוכנית פינוי אשפה חגי תשרי תשפ"א

ראש השנה

יום ראשון 5.9

יום שני 6.9

יום שלישי  7.9

יום רביעי 8.9

יום חמישי 9.9

יום שישי 10.9

מלאה

רם און

 

 

מלאה

גדעונה

גדיש

אדירים

 

 

גדיש

כ.  יחזקאל

אומן

חבר

 

 

אומן

רמת צבי

ניר יפה

ברק

 

 

ניר יפה

אתר סקי

גן  נר שכ' סנדלה

דבורה

 

 

גן  נר שכ' סנדלה

עין יזרעאל

 

תגבור

 

 

תגבור

 

 

גדעונה

 

 

רם און

 

 

כ. יחזקאל

 

 

אדירים

 

 

רמת צבי

 

 

חבר

 

 

אתר סקי

 

 

ברק

 

 

עין יזרעאל

 

 

דבורה

 

יום ראשון 5.9

יום שני 6.9

יום שלישי 7.9

יום רביעי 8.9

יום חמישי 9.9

יום שישי 10.9

נעורה

מגן  שאול

טייבה

נעורה

מגן שאול

טייבה

מוקייבלה שכ' חדשה

מולדת

סנדלה

מוקייבלה שכ' חדשה

מולדת

סנדלה

 

 

 

 

 

 

יום ראשון 5.9

יום שני 6.9

יום שלישי  7.9

יום רביעי 8.9

יום חמישי 9.9

יום שישי 10.9

טמרה

גן נר

מוקייבלה

טמרה

גן נר

מקוייבלה

גבע

 

 

גבע

 

 

מוקייבלה שכ' חדשה

 

 

מוקייבלה – שכ' חדשה

 

 

יום ראשון 5.9

יום שני 6.9

יום שלישי  7.9 ראש השנה

יום רביעי 8.9 ראש השנה

יום חמישי 9.9

יום שישי 10.9

בית אלפא

פרזון

תל יוסף

בית אלפא

פרזון

תל יוסף

חפציבה

מיטב

ע.ח. מאוחד

חפציבה

מיטב

ע.ח. מאוחד

בית השיטה

אביטל

ע.ח איחוד

בית השיטה

אביטל

ע.ח איחוד

 

נורית, יעל

יזרעאל

 

נורית, יעל

יזרעאל

יום כיפור

יום ראשון 12.9

יום שני 13.9

יום שלישי 14.9

יום רביעי 15.9

יום חמישי 16.9 כיפור

יום שישי  17.9

סנדלה

נעורה

טייבה

סנדלה

 

נעורה

מגן שאול

מוקייבלה שכ' חדשה

מולדת

מגן שאול

 

מוקייבלה שכ' חדשה

 

 

 

 

 

תגבור

 

 

 

 

 

מולדת

 

 

 

 

 

טייבה

יום ראשון 12.9

יום שני 13.9

יום שלישי 14.9

יום רביעי 15.9

יום חמישי 16.9 כיפור

יום שישי  17.9

ניר יפה

רם און

גדעונה

ניר יפה

 

גדעונה

אומן

אדירים

כ.יחזקאל

אומן

 

כ. יחזקאל

מלאה

דבורה

רמת צבי

מלאה

 

רמת צבי

גדיש

ברק

 אתר סקי

גדיש

 

 אתר סקי

גן נר שכ' סנדלה

חבר

 

גן נר שכ' סנדלה

 

רם און

 

 

 

אדירים

 

 

 

 

 

ברק

 

 

 

 

 

חבר

 

 

 

 

 

דבורה

 

 

יום ראשון 12.9

יום שני 13.9

יום שלישי 14.9

יום רביעי 15.9

יום חמישי 16.9 כיפור

יום שישי  17.9

יום שבת 18.9

גן נר

טמרה

מוקייבלה

גן נר

 

טמרה

מוקייבלה

 

גבע

 

 

 

גבע

 

 

מקוייבלה שכ'  חדשה

 

 

 

מוקייבלה שכ' חדשה

 

יום ראשון 12.9

יום שני 13.9

יום שלישי 14.9

יום רביעי 15.9

יום חמישי 16.9 כיפור

יום שישי  17.9

ע.ח. איחוד

בית אלפא

פרזון

ע.ח. איחוד

 

בית אלפא

ע.ח מאוחד

חפציבה

אביטל

ע.ח מאוחד

 

חפציבה

תל יוסף

בית השיטה

מיטב

תל יוסף

 

בית השיטה

נורית

 

יעל

נורית

 

תגבור

 

 

 יזרעאל

 

 

פרזון

 

 

 

 

 

אביטל

 

 

 

 

 

מיטב

 

 

 

 

 

יעל

 

 

 

 

 

 יזרעאל

 

חג סוכות

יום ראשון 19.9

יום שני 20.9

יום שלישי 21.9

יום רביעי 22.9

יום חמישי 23.9

יום שישי  24.9

בית אלפא

פרזון

ע.ח.  איחוד

בית אלפא

פרזון

ע.ח.  איחוד

בית השיטה

מיטב

ע.ח מאוחד

בית השיטה

מיטב

ע.ח מאוחד

חפציבה

אביטל

תל יוסף

חפציבה

אביטל

תל יוסף

 

יעל

יזרעאל

 

יעל

יזרעאל

 

נורית

 

 

נורית

 

יום ראשון 19.9

יום שני 20.9

יום שלישי 21.9

יום רביעי 22.9

יום חמישי 23.9

יום שישי  24.9

 

גן נר

 

גבע

משאית סחר מילאנו כולל נהג

גן נר

 

גבע

מוקייבלה

 

טמרה מוקייבלה שכ' חדשה

מוקייבלה

 

טמרה מוקייבלה שכ' חדשה

 

יום ראשון 19.9

יום שני 20.9

יום שלישי 21.9

יום רביעי 22.9

יום חמישי 23.9

יום שישי  24.9

סנדלה

מולדת

נעורה

סנדלה

טייבה

נעורה

מגן שאול

כ. יחזקאל

 

מגן שאול

מולדת

 

 

גדעונה

 

 

 

 

 

רמת צבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום ראשון 19.9

יום שני 20.9

יום שלישי 21.9

יום רביעי 22.9

יום חמישי 23.9

יום שישי  24.9

מלאה

רם און

טייבה

מלאה

רם און

טייבה

גדיש

אדירים

מולדת

גדיש

אדירים

מולדת

אומן

חבר

 

אומן

חבר

 

ניר יפה

דבורה

 

ניר יפה

דבורה

 

 גן נר שכ' סנדלה

ברק

 

 גן נר שכ' סנדלה

ברק

 

 

 

 

 

 

 

יום ראשון 26.9

יום שני 27.9

יום שלישי 28.9

יום רביעי 29.9

יום חמישי 30.9

יום שישי  1.10

בית השיטה

אביטל

ע.ח. איחוד

בית השיטה

אביטל

ע.ח. איחוד

בית אלפא

מיטב

ע.ח מאוחד

בית אלפא

מיטב

ע.ח מאוחד

חפציבה

 פרזון

תל יוסף

חפציבה

 פרזון

תל יוסף

 

יעל

יזרעאל

 

יעל

יזרעאל

 

נורית

 

 

נורית

 

 

 

 

 

 

 

יום ראשון 26.9

יום שני 27.9

יום שלישי 28.9

יום רביעי 29.9

יום חמישי 30.9

יום שישי  1.10

גן נר

טמרה

מוקייבלה

גן נר

טמרה

מוקייבלה

 

גבע

 

 

גבע

 

 

מוקייבלה שכ' חדשה

 

 

מוקייבלה שכ' חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום ראשון 26.9

יום שני 27.9

יום שלישי 28.9

יום רביעי 29.9

יום חמישי 30.9

יום שישי  1.10

מלאה

רם און

טייבה

מלאה

רם און

טייבה

גדיש

אדירים 

 

גדיש

אדירים 

 

אומן

חבר

 

אומן

חבר

 

ניר יפה

דבורה

 

ניר יפה

דבורה

 

גן נר שכ' סנדלה

ברק

 

גן נר שכ' סנדלה

ברק

 

 

 

 

 

 

 

יום ראשון 26.9

יום שני 27.9

יום שלישי 28.9

יום רביעי 29.9

יום חמישי 30.9

יום שישי  1.10

סנדלה

מולדת

נעורה

סנדלה

מולדת

נעורה

מגן שאול

כ.  יחזקאל

 

מגן שאול

כ.  יחזקאל

 

 

גדעונה

 

 

גדעונה

 

 

רמת צבי

 

 

רמת צבי