מאחר ואגודת המים בכפר נאעורה הגיעה לחדלות פרעון, שיבשה לאחרונה חברת מקורות את אספקת המים לכפר.
בימים האחרונים, התערבה הנהלת המועצה, ובהובלת ראש המועצה, סוכם כי החל מהיום (14.8), חוזרת חברת מקורות לספק את המים באופן סדיר.
במקביל תיקבע פגישה אצל ראש רשות המים בשיתוף המועצה, למציאת פתרון מקיף לבעיה.