דלג לתוכן העמוד

מועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים/ות בהסעה לתלמידים/ות

 

מועצה אזורית הגלבוע דרושים/ות מלווים/ות  מחליפים/ות בהסעה לתלמידים/ות

במסגרת החינוך מיוחד

דירוג מנהלי, דרגה: 6-8

היקף משרה: בכפוף לאישור משרד החינוך לתלמיד

תיאור התפקיד: 

מסייע לתלמיד לעלות לרכב ההסעה ולרדת ממנו ולהשגיח עליו במהלך ההסעה.

אחריות וטיפול בתלמיד ובתנאיו במהלך זמן ההסעה.

דרישות התפקיד: 

גיל – 21 ומעלה.

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א 2001.

בעת חירום, העובד מחויב על פי תפקידו למתן מענה מלא ברשות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

עבודה עם תלמידים בחינוך המיוחד.

רגישות ואחריות גבוהה.

מחויבות לרציפות ונוכחות יציבה בליווי התלמיד/ה.

טיפול פיזי בילדים.

נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

שעות העבודה יקבעו עפ"י צרכי הרשות.

דרישות נוספות:

יכולת ניידות והגעה אל נקודת היציאה וחזרה. 

 

      משרה זו פטורה על פי חוק מחובת מכרז

 

  1. בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרה הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד. הודעה בדבר זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה

  2. לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

פירוט הליכי מיון: יש להמציא אישורים מתאימים בהתאם לתנאי הסף ממקום העבודה הנוכחי/קודם המעידים על ניסיון מקצועי וניהולי בהתאם לעיל, כמו כן , יש למלא את הטופס הרצ"ב  ולהעביר למחלקת משאבי אנוש.

מועמד אשר אינו עומד בתנאי הסף יקבל הודעה בנפרד.

הלכי מיון מבחני מיון רק 8 תוצאות הגבוהות באים לוועדות בחינה.

קו"ח יש להעביר למייל, korot@hagilboa.org.il

עד לתאריך 8.7.2022  בשעה 12:00