סיסמת מיניפיי ישוב תשלומים קישור לדפי תשלום של היישוב
3002390 גוש אומן (ניר יפה, אומן, גדיש, מלאה) 3 לתשלום  - גוש אומן 
3002400 גוש חבר (חבר, דבורה, ברק, אדירים) 3 לתשלום גוש חבר
3002410 גוש יעל (אביטל, פרזון, מיטב) 3 לתשלום  - גוש יעל
3002420 רם און,  3 לתשלום - רם און
3002430 גן נר 3 לתשלום  - גן נר 
3002440 מגן שאול 3 לתשלום  - מגן שאול
3002450 קיבוץ יזרעאל 3 לתשלום  - קיבוץ יזרעאל
3002460 כפר יחזקאל 3 לתשלום - כפר יחזקאל 
3002470 קיבוץ גבע 3 לתשלום  - קיבוצת גבע
3002480 רמת צבי 3 לתשלום רמת צבי
3002490 מולדת 3 לתשלום מולדת
3002500 עין חרוד איחוד 3 לתשלום - עין חרוד איחוד
3002510 עין חרוד מאוחד 3 לתשלום עין חרוד מאוחד
3002520 גדעונה 3 לתשלום - גדעונה
3002530 תל יוסף 3 לתשלום - תל יוסף
3002540 בית השיטה 3 לתשלום - בית השיטה
3002550 חפציבה 3 לתשלום - חפציבה