שומרים על הגלבוע: המועצה הצליחה למנוע פגיעה בחקלאים, ולהסיט את תוואי קו הגז שתוכנן על אדמות חקלאי הישוב נאעורה

צילום: אורי וול


"אין בלתי אפשרי כשעושים את הדברים נכון", אותה אמירה ארגונית המנחה את פעילות מוא"ז הגלבוע, ובדגש על שימור ופיתוח המשאבים החקלאיים והסביבתיים, והדיפת הפגיעות בהם- קיבלה השבוע ביטוי נוסף של הצלחה! בהובלת ראש המועצה, נמנעה פגיעה מיותרת וקטלנית בחקלאי נאעורה.

 

עובד נור, ראש המועצה: "פיתוח היישובים במרחב הכפרי, ושימור ומינוף אמצעי היצור של התושבים, הינם גורמים חורצי גורלות לעתיד הישוב להיות או לחדול. תובנה זו עומדת בבסיס פעילותנו להסטת תוואי הגז מערבה, אל תוך השטח המופר של תחום הכביש. בכך מנענו פגיעה מיותרת בחקלאי הגלבוע".

 

ברקע הדברים עומד הצורך של מפעל תנובה בתל-יוסף, ושאר מפעלי הגלבוע, לקבל גז טבעי לשימוש המפחית עלויות אנרגיה. לצורך כך, ובהובלת היזמים מחברת 'סופר-אנ.ג'י', תוכנן תוואי צינור גז חדש (לחץ בינוני), שאף אושר ע"י גורמי התכנון, לאורך של כ- 20 ק"מ שבין אזה"ת אלון-תבור למפעל בתל-יוסף.

חלק ניכר מתוואי זה היה מתוכנן לעבור מזרחית לישוב נאעורה, בלב האדמות החקלאיות של תושבי הכפר. לאור התערבותו האישית והבלתי מתפשרת של ראש המועצה, והשפעתו אל מול גורמי התכנון, יוסט כעת קו זה "לתחום הדרך" של כביש 671, ובכך תמנע הפגיעה והפקעת האדמות החקלאיות של נאעורה.

סיכום זה לא נעשה כלאחר יד, אלא דרש התגייסות מלאת רצון טוב מצד כל המעורבים והירתמות של חברת נתיבי ישראל. התוואי החדש קיבל את אישור הוועדה המחוזית, והוא גם כולל שימוש מקסימלי בחפירות אנכיות במקטע העובר בסמוך לנאעורה, פעולה הממזערת את הפגיעה בחלקות החקלאיות.

"אנו מודים לתושבים על הרוח גבית שהם מעניקים לנו בפעילותנו", אומר עובד נור. "בנוסף, אבקש להודות לנת"י ולוועדה המחוזית על האוזן הקשבת, שהובילה לתוואי חדש ומשביע הרצון, לרבות החפירה האנכית. יחדיו נמשיך להגן על טובת יישובי המועצה", לדברי ראש המועצה.