מנהלת: ליבי יוסף

טלפון: 04-6533267
דוא"ל  [email protected]

התוכנית לביטחון קהילתי מונחית על ידי הרשות למאבק באלימות , סמים ואלכוהול ומאגדת בתוכה תוכניות התערבות ברמת פעולה שונות בתחומים של מניעה , טיפול, אכיפה ומתן אלטרנטיביות מקצועיות ליצירת חוסן קהילתי.
התוכנית מיועדת לכלל תושבי הגלבוע , התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם כלל גופי המועצה ובעלי תפקידים וכמו כן עם וועדי היישובים , בתיה"ס ועוד .  

התוכניות של ביטחון קהילתי:

תכנית שומרות סף - פרויקט אשר מטרתו יצירת רשת קהילתית לאיתור וזיהוי אוכלוסייה בסיכון.
לילות לבנים – פרויקט אשר מטרתו יצירת פעילויות מובנות המועדות להתנהגויות סיכוניות.
סיירות הורים –פרויקט אשר מטרתו העלאת חוסן יישובי ושימור הביטחון האישי של בני הנוער והצעירים ביישובי המועצה.
מדריכי מוגנות בביה"ס – מדריך בלתי פורמאלי שתפקידו להגביר את הנוכחות הבוגרת לאורך יום הלימודים , בתוך המרחב הבית ספרי. תוכניות מניעה וטיפול על פי צורך.
סמים על השולחן – פרויקט אשר מעלה את המודעות הורים וילדים להתמודדות עם התנהגויות סיכוניות.