ב- 1947, במלאת 27 שנים ל'גדוד העבודה ע"ש יוסף טרופלדור', 
נורתה אבן הפינה לבית טרומפלדור בקיבוץ תל יוסף הקרוי על שמו.
ב- 1955, בכנס ותיקי גדוד העבודה לציון 35 שנים לייסוד הגדוד, 
נערכה חנוכת המוזיאון של בית טרומפלדור.

במוזיאון התצוגות הבאות: 

יוסף טרומפלדור - סיפור חייו באמצעות תצלומים, תעודות וחפצים שונים.
גדוד העבודה החומר ששרד אחרי שהארכיון המרכזי של גדוד העבודה ברמת רחל נשרף במאורעות תרפ"ט
תעודות, תמונות וכלי עבודה; 
החלוץ - פעולות 'החלוץ' ברוסיה. 

כמו כן משמש המוזיאון כבית עקד של התנועה הקיבוצית, ומצויים בו כתבי העת של התנועה על כל זרמיה, 
בצירוף מפתח עניינים וחומר עיתונאי הסוקר את תחומי המדור. 

במקום ספרייה המתמקדת בנושאים אלה: שאלות הקיבוץ, תנועת הפועלים בארץ ישראל, השומר, ציונות, הגנה והעפלה, הגולה, גיאוגרפיה של ארץ ישראל ועוד. 

לרשות בתי ספר וקבוצות מאורגנות מוצעים סרטונים ושקופיות על טרומפלדור האיש ופועלו, על אירועי י"א באדר ועל תולדות גדוד העבודה. 

במקום נערכים כנסים לציון תאריכים בתולדות התנועות.

ניתנת הדרכה, בתיאום מראש, למבקרים בודדים וקבוצות וסיוע בעריכת מחקרים בנושאים שבית טרומפלדור עוסק בהם.

לתיאום ביקור בבית טרומפלדור ב קיבוץ תל יוסף  
טלפון: 04-6534714 , 04-6534703 

בית טרומפלדור