טופס אישור תושבות:

לשם קבלת הטופס  יש לצרף צילום תעודת זהות והספח.
את הבקשה וצילומי המסמכים יש לשלוח :
דואר - מועצה אזורית הגלבוע ד.נ גלבוע מיקוד 18120
פקס: 046531451
דוא"ל - גביה :סנדרה נאבסו - [email protected]