להורדת טפסי  הזמנה להגיש בקשה להיכלל בספר הקבלנים של קולחי הגלבוע, לחץ כאן