המוסד לביטוח לאומי מפעיל בשיתוף עם משרד הרווחה ושרותי בריאות כללית את חוק ביטוח סיעוד. על פי חוק, גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בביתם ונזקקים לעזרת הזולת בפעולות היום יום, ( להתלבש, להתרחץ, לאכל ולהלך האופן עצמאי) וכן זקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.

התביעה לגמלת סיעוד מוגשת לביטוח הלאומי ולאחר בדיקה, יקבל מגיש התביעה הודעה על זכאותו או אי זכאותו.

השירותים הניתנים האפשריים לזכאי גמלת סיעוד נקבעים בתאום עם הקשיש או בני משפחתו:

  • עזרה של מטפלת בבית המבוטח
  • שהיה במרכז יום
  • אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים
  • משדר מצוקה.