שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 י"א אדר ב' תשכ"ב - 17.03.1962

 י' אדר ב' תש"ח - 21.03.1948

י"א תשרי תשל"ד - 07.10.1973

 ח' אלול תשי"ז - 03.09.1957

  כ' כסלו תש"ט - 22.12.1948

כ'"ז אייר תשכ"ז - 06.06.1967

ד' טבת תש"ט - 05.01.1949

 י"ד תשרי תשל"ד - 10.10.1973

 כ"ג אלול תש"ח - 27.09.1948

כ"א כסלו תש"ט - 23.12.1948

 כ"ח אייר תש"ח - 06.06.1948

י' תשרי תשל"ד - 06.10.1973