אודות היחידה הסביבתית והפיקוח

היחידה הסביבתית עוסקת בכל תחומי איכות הסביבה, מטפלת בעברות סביבתית ע"פ חוק, מקדמת ומתפעלת את המחזור בתחום המועצה ועוסקת בחינוך סביבתי בקהילה, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

בדגש על: קידום והטמעת עקרונות הקיימות במוסדות המועצה, החינוך והקהילה, הגנה על משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והשטחים הפתוחים' הבטחת איכות הסביבה לרווחת איכות החיים של התושבים, הובלת תהליכים בתחום הפרדת הפסולת לזרמים וקידום המיחזור, צמצום ומניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים - אכיפה סביבתית .

 

תחומי אחריות

1.איכות הסביבה וקיימות.

2.פיקוח סביבתי.

3.מחזור.

4.חינוך סביבתי וחינוך לקיימות

 

שעות פעילות

שיגרה: 8:00-16:30

באירועים חריגים המסכנים רכוש או נפש 24 ש"ע.

מוקד מועצה 24 שעות ביממה.

 

פקסמייל : 153509488893

טבלת אנשי קשר - יחידה סביבתית ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרונה דואייב מזכירה ומנהלת משרד 04-6533290 [email protected]
דוד ביטון פקח סביבתי 04-6533290 050-6788710 [email protected]
כרמל וייסמן בק רכזת רישוי עסקים 04-6533117