לראשונה במועצה אזורית הגלבוע מוקמת יחידת רכש ולוגיסטיקה

ראש המועצה, עובד נור: "חלק ממדיניות אירגונית להתייעלות ולחסכון בעלויות הרכש, ספירת אינוונטר, הסדרת ההתקשרויות עם ספקים, לפי הנהלים המחייבים"

>>לעיון בספר ספקים לחצ/י
>>לטופס פתיחת ספק / שינוי פרטים לחצ/י

 
עם כניסתו לתפקיד ראש המועצה, התברר כי המועצה איננה מקיימת ספירת ציוד או מבצעת תהליכי רכישת ציוד ושירותים בהליכים הנדרשים והמקובלים ברשויות המקומיות. על מנת להביא לחסכון והתייעלות אירגונית בהוצאות הרכש ושמירה על ציוד המועצה, הוחלט להקים את היחידה, שתפעל להסדרת הרכש, הציוד והספקים.  
 
ראש המועצה, עובד נור: "יחידת הרכש והלוגיסטיקה תפעל לחסכון והתייעלות אירגונית ובין היתר, תקבע נהלים ברורים שיאפשרו לשמור על הציוד, לנהל מעקב אחריו, להוזיל עלויות רכש,  ובכך להביא לחסכון בהוצאות המועצה. מעבר לכך, היחידה תסדיר נהלי עבודה עם ספקים, שירשמו בספר ספקים, ויעמדו בדרישות לצורך כך. מדובר בשינוי שבסופו של דבר גם יביא לחסכון וגם יאפשר לשפר את מוסר התשלומים של המועצה, בהליכים הנדרשים".
 
על פי תכנית העבודה שאושרה, היחידה תפעל תחת סטנדרטים גבוהים של מינהל תקין ובנורמות של שקיפות ובקרה, תביא להתמקצעות, התייעלות וחיסכון ניכר בהוצאות הרכש והשירותים במועצה, שיפנו משאבים לצרכי המועצה השונים. כמו כן, היחידה תבסס התנהלות ונוהג תשלומים אמין אל מול הספקים ויחידות המועצה.
 
היחידה מוקמת על ידי אלונה סדן-שאול, אשר לקחת על עצמה את המשימה, הכוללת שני מישורים מרכזיים. סדן-שאול: "ראשית יש צורך ברישום, מעקב ובקרה אחר כל ציוד המועצה בכלל יחידותיה, כולל מוסדות חינוך, מועדוני נוער וקשישים, אולמות ספורט, חדרי כושר, מחסני חירום  וגופיה השונים המחזיקים ברכושה. שנית מדובר בצמצום, ייעול וחיסכון ברכש, תוך החלת תהליכי העבודה המחייבים בחוק, באמצעות וועדות הרכש והמכרזים. אלו יחולו על כלל  יחידות המועצה וגופי הסמך ועל כלל התחומים והנושאים שעניינם רכישת טובין ושירותים. היחידה תבצע בקרה על הצורך ברכישה, איכות, טיב וכמות המוצרים הנדרשים, כמו גם על איכות שירות הספקים".
 
בשלב הראשון יתבצע סקר אינוונטר קיים וייבנה ספר ספקים. סדן- שאול: "כהיערכות לקראת התחלת פעולתה של יחידת הרכש, אנו קוראים לספקים שטרם הצטרפו, להירשם לספר הספקים של המועצה, ולספקים שנרשמו או רשומים זה מכבר, לוודא כי המסמכים הנדרשים קיימים ועדכניים במערכת (רישיון עסק בתוקף, אישור ניהול ספרים, ניכוי/ פטור מס במקור).

לטופס פתיחת ספק / שינוי פרטים לחצ/י

פרטים נוספים:
מנהלת מחלקת רכש - אלונה סדן שאול
טלפון: 04-6533392
נייד: 050-4077831
דוא"ל: [email protected]