חודש ינואר

תאריך יום יישובים
1/1 ב טמרה,נעורה,רמ"צ
2/1 ג כפר יחזקאל, גדעונה
3/1 ד חפציבה, בית אלפא, נורית
4/1 ה בית השיטה
5/1 ו ע.ח. איחוד, ע.ח מאוחד, תל יוסף
7/1 א גן נר
8/1 ב ניר יפה, אומן
9/1 ג מלאה, גדיש
10/1 ד מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
11/1 ה רם און
12/1 ו דבורה, ברק, אדירים, חבר
14/1 א גן נר
15/1 ב אביטל, מיטב, פרזון, יעל
16/1 ג שוטף
17/1 ד טייבה, מולדת
18/1 ה טמרה,נעורה,רמת צבי
19/1 ו כפר יחזקאל, גדעונה
21/1 א גן נר
22/1 ב חפציבה, בית אלפא, נורית
23/1 ג בית השיטה
24/1 ד ע.ח איחוד, ע.ח מאוחד, תל יוסף
25/1 ה ניר יוסף, אומן
26/1 ו מלאה, גדיש
28/1 א גן נר
29/1 ב מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
30/1 ג רם און
31/1 ד דבורה, ברק, אדירים, חבר

חודש פבואר

תאריך יום יישובים
1/2 ה אביטל, מיטב, פרזון
2/2 ו טייבה, מולדת
4/2 א גן נר
5/2 ב טמרה, נעורה, רמת צבי
6/2 ג כפר יחזקאל, גדעונה
7/2 ד חפציבה, בית אלפא, נורית
8/2 ה בית השיטה
9/2 ו ע.ח איחוד, א.ח מאוחד, תל יוסף
11/2 א גן נר
12/2 ב ניר יפה, אומן
13/2 ג שוטף
14/2 ד מלאה, גדיש
15/2 ה מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
16/2 ו רם און
18/2 א גן נר
19/2 ב דבורה, ברק, אדירים, חבר
20/2 ג אביטל, מיטב, פרזון, יעל
21/2 ד טייבה, מולדת
22/2 ה טמרה, נעורה, רמ"צ
23/2 ו כפר יחזקאל, גדעונה
25/2 א גן נר
26/2 ב חפציבה,בית אלפא, נורית
27/2 ג בית השיטה
28/2 ד ע.ח איחוד, ע.ח מאוחד, תל יוסף

חודש מרץ

תאריך יום יישובים
1/3 ה ניר יפה, אמן
2/3 ו מלאה, גדיש
4/3 א גן נר
5/3 ב מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
6/3 ג רם און
7/3 ד דבורה, ברק, אדירים, חבר
8/3 ה אביטל, מיטב, פרזון, יעל
9/3 ו טייבה, מולדת
11/3 א גן נר
12/3 ב טמרה, נעורה, רמת צבי
13/3 ג כפר יחזקאל, גדעונה
14/3 ד שוטף
15/3 ה חפציבה, בית אלפא, נורית
16/3 ו בית השיטה
18/3 א גן נר
19/3 ב ע.ח איחוד, ע.ח מאוחד, תל יוסף
20/3 ג ניר יפה, אומן
21/3 ד מלאה, גדיש
22/3 ה מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
23/3 ו רם און
25/3 א גן נר
26/3 ב דבורה, ברק, אדירים, חבר
27/3 ג אביטל, מיטב, פרזון, יעל
28/3 ד טייבה, מולדת
29/3 ה טמרה, נעורה, רמת צבי
30/3 ו כפר יחזקאל, גדעונה

חודש אפריל

תאריך יום יישובים
1/4 א גן נר
2/4 ב חפציבה, בית אלפא, נורית
3/4 ג בית השיטה
4/4 ד ע.ח איחוד, ע.ח מאוחד, תל יוסף
5/4 ה ניר יפה,אומן
6/4 ו חג פסח
8/4 א גן נר
9/4 ב מלאה, גדיש
10/4 ג מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
11/4 ד רם און
12/4 ה דבורה, ברק, אדירים, חבר
13/4 ו אביטל, מיטב, פרזון, יעל
15/4 א גן נר
16/4 ב טייבה, מולדת
17/4 ג טמרה, נעורה, רמת צבי
18/4 ד כפר יחזקאל, גדעונה
19/4 ה יום העצמאות
20/4 ו חפציבה, בית אלפא, נורית
22/4 א גן נר
23/4 ב בית השיטה
24/4 ג ע.ח איחוד, ע.ח מאוחד, תל יוסף
25/4 ד ניר יפה, אומן
26/4 ה מלאה, גדיש
27/4 ו מוקייבלה, סנדלה, מגן שאול
29/4 א גן נר
30/4 ב רם און