שם הנופל 

תאריך הנפילה 

י"ב תשרי תשל"ד - 08.10.1973

ח' סיון תשס"ג - 08.06.2003

  כ"ז אייר תשכ"ז - 06.06.1967

  כ"ח שבט תשנ"ז - 04.02.1997

 ט"ו אדר ב' -תשס"ג - 19.03.2003

כ"ד טבת תש"ן - 21.01.1990

  כ"ז אייר תשכ"ז - 06.06.1967

ז' אדר ב' תשס"ג - 10.03.2003

כ"ח אייר תשכ"ז - 07.06.1967