רישיון עסק- היתר שניתן על ידי רשות הרישוי (במקרה זה - מועצה אזורית), שמטרתו להבטיח את פעילותו התקינה של העסק.
רישיון מעיד, למעשה, כי ננקטו בעסק כלל האמצעים הנדרשים לשמירה על כל אחת ממטרות החוק. הרישיון ניתן על ידי רשות הרישוי בהתאם לסוג העסק ואופי פעילותו, כאשר ישנם ארבעה סוגים של רישיונות:
רישיון עסק לצמיתות, רישיון עסק תקופתי, רישיון זמני והיתר זמני.
יש להדגיש כי פעילות ללא רישיון עסק או ברישיון שאינו בתוקף היא עבירה פלילית שעשויה לגרור קנסות ואף עונשי מאסר. וחשוב מכך –זוהי אינה רק חובה בירוקרטית, אלא חובה מוסרית שנועדה לשמור על הבריאות והביטחון של כולנו.

טבלת אנשי קשר - פיקוח ורישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ליטל יהושע מנהלת מחלקת פיקוח ורישוי עסקים 04-6533391 054-2356530 [email protected]
ליאת אסרף מזכירת רישוי עסקים ופיקוח 04-6533273 [email protected]
מחמוד דאוד פקח 04-6533230 050-8640620 [email protected]

>>הרפורמה בחוק רישוי עסקים
>>ביטול רישיון עסק והליך שימוע
>>תהליך קבלת רישיון עסק
>>חוות דעת מקדמית
>>טפסים