מנכ"ל התאגיד: מוחמד אלבחירי

 • הגדרת מטרות ויעדים לתאגיד.
 • קביעת נוהלי עבודה, מדדי ביצוע ומעקב יישומי.
 • גיבוש כללים וקריטריונים לשירותים הניתנים ע"י התאגיד.
 • הכנה ובקרה תקציבית לתקציב התאגיד.
 • גיוס מקורות מימון חיצוניים.
 • שמירה על תקציב מאוזן.

 

מזכירות: שרון קלינה

 • שירותי מזכירות.
 • מעקב וטיפול בנושא הזמנות.
 • בקרה על פניות המוקד.
 • ניהול מעקב ובקרה אחר משימות שוטפות.
 • כפיפות: מנכ"ל.

 

גביה ושרות לקוחות: עידית יעקב (ר' צוות )

 • בקרה ואחריות על החיובים היוצאים.
 • ניהול קופה.
 • מעקב וטיפול בנושא חשבונות.
 • שרות תשלומים בנושא המים.
 • עבודה מול רשות המים.
 • כפיפות: מנכ"ל

 

תכנון, פיקוח והנדסה: נאשף הנדסה

 • ייזום פרויקטים בתחום שהתאגיד הוסמך.
 • ליווי/ניהול פרויקטים, משלב הרעיון עד שלב הביצוע.
 • הוצאה לביצוע את תוכניות האב.
 • עבודה מול מנהלת הביוב, נציבות המים ומינהל המים.
 • התקשרויות עם יועצים ו/או מתכננים.
 • ליווי הנדסי לצוותי האחזקה והתפעול.
 • אישור תוכניות הוועדה המקומית.
 • בקרה ואישור התחברויות למערכת הביוב.
 • אישור טפסי 4.
 • עבודה מול מחלקת הגביה.
 • כפיפות: מנכ"ל.

 

פיקוח ורכז שפכי תעשיה: זוהיר עומרי

 • מעקב לתוכנית הניטור מול משרדי הממשלה.
 • מעקב לביצוע תוכנית הניטור.
 • בדיקת איכויות השפכים והטמעת הנתונים בתוכנה.
 • מענה להבהרות מפעלים מזהמים.
 • מעקב לדוחות המזהמים והכנת חיובים בהתאם לתקנות.
 • כפיפות: הנדסה.

 

מנהל תפעול ואחזקה מים וביוב: אבי ימין

 • סידור עבודה לצוותים.
 • פיקוח על קבלני אחזקה וניהול עבודת השטח.
 • קשר עם תושבים.
 • פיקוח תעשייה ועסקים.
 • איתור וזיהוי צרכים.
 • מעקב ביצוע תוכניות העבודה.
 • כפיפות: מנכ"ל.

 

מדביר ודוגם מים: הרצל מיכאל (ר' צוות)

 • הדברת מזיקים ואנטימלריה.
 • ניטור נחלים ומקוואות מים.
 • דיגום ופיקוח מי שתייה.
 • הדברה במבני ציבור ומוסדות החינוך.
 • הדברה פרטנית לפי הזמנה.
 • ביצוע משימות בצוות אחזקה.
 • כפיפות: מנהל תפעול ואחזקה מים וביוב

.

אחזקה - צוות תשתיות ביוב: צביקה ברזני (ר' צוות)

 • אחזקת מערכת הביוב ביישובי מ.א.הגלבוע.
 • פיקוח על עבודות הביובית.
 • ליווי קבלני התיקונים.
 • פתיחת סתימות.
 • כפיפות: מנהל תפעול ואחזקה מים וביוב.

 

מחפרון: דודו דהן

 • ביצוע תוכניות העבודה וליווי צוותי האחזקה.
 • ביצוע שירותים בתשלום למוסדות ופרטיים.
 • שמירה על הכלי ואחזקתו השוטפת.
 • הנהלת חשבונות: רמזי אבו עמר
 • שמירה על תקציב מאוזן.
 • שמירה על יעדי התקציב.
 • ביצוע ומעקב הנהלת חשבונות.
 • יעילות כפיפות: מנכ"ל.