שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 כ"ו תשרי תשל"ד - 22.10.1973

ז' סיון תשמ"ג - 18.05.1983

י"ג כסלו תשמ"ג - 29.11.1982

ט' אדר תשכ"ח - 09.03.1968