באחריות מחלקת ההנדסה מגוון רחב של תחומים:

 • גיבוש מדיניות תכנון פיזי לטווח ארוך וקצר.

 • תכנון וליווי פרויקטים ציבורים אזוריים וישובים.

 • ייצוג המועצה והישובים בתחום ההנדסה בפני גורמים ממשלתיים וציבורים וגיוס משאבים מגורמים אלה.

 • מתן סיוע וליווי מקצועי בנושא תכנון בתהליכי הרחבת הישובים.

 • אחריות בתחום התשתיות הפיזיות ביישובי המועצה כגון: כבישים, תאורה, מדרכות, שילוט, תמרור, צביעה, הסדרי בטיחות ועוד.

 • ניהול בצוע ומערך תחזוקה במוסדות חינוך וציבור.תשתיות בנורית

 • תכנון פיתוח והקמה של תשתיות חדשות בישובים.

 • ניהול המכרזים תכנון ובצוע לפרויקטים בתחום ההנדסה.

 • הכנת תכנית עבודה שנתית לאגף הנדסה לשנת 2020 ולשנים הבאות.

 


תשתיות

 • קדום תכנון ובצוע תשתיות כבישים, מדרכות, דרכים חקלאיות ושצ"פים בתחומי הישוב הוותיק וההרחבות.

 • קידום תכנון ובצוע תשתיות במוסדות חינוך וציבור כגון תשתיות לתחנות הסעה ותחנות הסעה.

 • ניהול וועדת תמרור רשותית מקומית להסדרי תנועה ובטיחות ביישובי המועצה.

 • קדום תכנון ובצוע תשתיות בהרחבות המועצה.

 


בינוימגרש בטמרה

 • תכנון בצוע וליווי פרויקטים ציבוריים אזורים ובישובים כגון: אולמות ספורט,
  גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר, מועדוני נוער, מגרשי ספורט וכו'.

 • ליווי ייעוץ וסיוע ליישובי המועצה בהקמה או שדרוג של מבנה ציבור משלבי התכנון ועד לגמר בצוע.

 

 


הרחבות

 • ליווי ניהול ותכנון ההרחבות על ידי המועצה ובשיתוף משרדי ממשלה והישובים עוד משלב התב"ע ועד בצוע מסירה לישוב.

 • בצוע התכנון והעבודות בפועל על ידי סטנדרטים ברורים שהמועצה קבעה.

 • טיפול בהוצאת מכרזי בצוע להרחבות הישובים.

 • מעקב ובקרה של הסכמי פיתוח מול משתכנים ומשרדי ממשלה ומעקב תקציבי של חשבון הנאמנות בניהול ובשיתוף אגף הגזברות והחברה הכלכלית.

 • מעקב ובקרה על אופן בצוע ההרחבות והעברת האחריות לישוב.


נגישות בטיחות ושיפוצי מוסדות חינוך וציבור

 • בצוע עבודות ושיפוצים בהיקפים קטנים במוסדות חינוך וציבור וכן פיקוח עליהם.הנגשת מוסדות המועצה

 • נגישות במוסדות ציבור וחינוך כולל עריכת מבדקי נגישות המלווה בדו"ח ממונה נגישות.

 • בטיחות במוסדות ציבור וחינוך כולל עריכת מבדקי בטיחות המלווה בדו"ח ממונה בטיחות.

 • ניהול מעקב ובקרה ופיקוח על גני משחקים ביישובי המועצה.

 

 

 

 


טבלת אנשי קשר - מחלקת הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
טלאל דראושה סגן מהנדס המועצה 04-6533351 050-5040076 [email protected]
קובי צורי מהנדס המועצה 04-6533237 052-3954595 [email protected]
אוריאנה אליהו מזכירת מחלקת הנדסה 04-6533264 [email protected]