שמות נציגי הציבור  לועדות בחינה

  • פליקס דה פז מהישוב ניר יפה
  • חיים הנדל מהישוב גן נר