מוסד יהודי ערבי
סה"כ הגנים 44 22
גני חובה 18 9
גני טרום חובה 9 7
גני ט.ט. חובה 8 5
רב גילאי 7 0
חנ"מ 2 1
סה"כ ילדים 1033 698

בתי"ס ספר יהודי-יסודי (3 בתי ספר) - 1,923 תלמידים

בתי"ס ערבי-יסודי        (5 בתי ספר) - 1,452 תלמידים

בי"ס דתי ממלכתי       (1 בי"ס)        -  259   תלמידים

תיכון מגזר ערבי         (1 בי"ס)        - 1,494 תלמידים

תיכון מגזר יהודי        (2 בי"ס)         - 2,403 תלמידים
 

סה"כ תלמידים מכיתה א'-י"ב - 7,272  תלמידים