השרות ניתן ע"י פקידי סעד. פקיד סעד הוא עובד סוציאלי שהוכשר לתפקיד זה ומונה ע"י שר הרווחה.
פקיד הסעד מבצע הערכה מקצועית בהתאם לבקשת בית המשפט. הערכה זו הכוללת המלצות , נקראת תסקיר והיא מוגשת לערכאה המשפטית אשר ביקשה אותה.

 

תחומי התערבות: 

  •  מתן חוות דעת בנושאי אישות, משמורת והסדרי ראיה לקטינים שהוריהם בתהליך פירוד וגרושין.
  • מינוי אפוטרופוס לחסויים – קטין, חולה נפש, מפגר.
  • המלצה בדבר מתן צו הגנה ודרכי ישומו.

 

יחידות הסיוע ליד בתי המשפט: לצד בתי המשפט פועלות יחידות סיוע הנותנות מענה טיפולי לבני משפחה הנמצאים בסיכסוך משפטי

ההפניה ליחידות הסיוע נעשית ע"פ החלטת שופט וכל משפחה יכולה לבקש זאת מבית המשפט.

משפחות בסכסוך משפטי

סדנאות מידע להורים בתהליך גירושין
 

אפוטרופסות : המחלקה לשירותים חברתיים עוסקת בליווי ויעוץ בנושא מינוי אפוטרופסות לחוסים (קשישים, חולי נפש, קטינים וחסרי ישע) בני המשפחה יכולים לפנות להתייעצות לפני הגשת הבקשה לבית המשפט.

לאחר הגשת הבקשה תיצור קשר פקידת הסעד לצורך הכנת תסקיר לבית המשפט.

חוסים ערירים - כידוע חיים חוסים עריריים אשר אין להם קשר עם משפחה היכולה לדאוג לצרכיהם. אנו מבקשים במקרים אלה לידע את עו"ס הישוב לצורך מתן מענה הולם לצרכיו.