דני עטר

דני עטר
כיהן בשנים:
1995- 2014

אברהם יריב

אברהם יריב
כיהן בשנים:
1994 - 1985

נחום שריג

נחום שריג
כיהן בשנים:
1977-1985
קורות חייו ופועלו

משה בן צבי

משה בן צבי
כיהן בשנים:
1970-1977
קורות חייו ופועלו

מאיר לניר

מאיר לניר
כיהן בשנים:
1959-1970
קורות חייו ופועלו

טוביה בן דויד

טוביה בן דויד
כיהן בשנים: 
1948-1959
קורות חייו ופועלו