• 700069954 - מאגר משלמים (גבייה)
  • 700069957 - מאגר מרשם אוכלוסין
  • 700069950 - מאגר ועדה לתכנון ובנייה
  • 990078489 - מאגר שירותים חברתיים – רווחה
  • 700069958 - מאגר מידע מוקד
  • 700069953 - כוח אדם – משאבי אנוש
  • 700069691 - אירועים וחוגים – מתנ"ס

לפרטים נוספים ניתן לעיין בפרטי הרישום כפי שמופיע במשרד המשפטים:
>>לרשימה לחצו https://bit.ly/3y8Jrsw