המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על מתן תעסוקה מוגנת לאוכלוסייה של אנשים עם נכות. אוכלוסיית יעד:
בוגרים ( 18 – 65 ) אשר עברו איבחון וקיבלו המלצה או הפניה לתעסוקה מוגנת.


תעסוקה מוגנת עונה על מס' יעדים:

  • מקום תעסוקה למי שאינו מסוגל להתמודד עם דרישות השוק הפתוח.
  • תהליך שיקומי של פיתוח מיומנות תעסוקתית, אימון והכנה לשוק הפתוח.
  • הזדמנות לפיתוח מיומנויות בינאישיות וקהילתיות

 

מפעל מוגן רב נכותי בגוש יעל

במרכז יעל פועל מפעל מוגן המופעל ע"י הקרן למפעלי שיקום ומ.א. הגלבוע.

במפעל יש כ- 30 משתקמים בעלי מגבלות שונות והם מועסקים בו 5 ימים בשבוע בתעסוקה המותאמת ליכולותיהם מבחינת אופי התעסוקה , קצב ושעות העבודה.

כמוכן קיימת פעילות חברתית המשולבת במהלך השנה הן למטרת בילוי שעות פנאי והן ושם חיזוק היכולות החברתיות והקהילתיות של המשתקמים. כגון, לימוד נושאי אקטואליה, טיולים ופעילות בקבוצות.

פניה באמצעות העובדים הסוציאלים בישובים.

קבוצת דרור

קבוצת חברים בלתי משתלבים, בעלי צרכים מיוחדים הנפגשת אחת לשבוע מפגש חברתי , המפגשים הם מסגרת מועדונית לשעות אחר הצהריים, משתתפים בפעילות תושבי המועצה ומועצות סמוכות, הקבוצה משמשת לחברים מסגרת חברתית , תכני הפעילות בקבוצה מגוונים: פעילות לחגים, אקטואליה, פעילות יצירה וכו'.

פניה באמצעות העובדים הסוציאלים בישובים.