בהמשך להחלטת הממשלה לקיום תוכנית "אתגרים (922)", המיועדת לחברה הערבית. התגבשה תכנית יישומית לביצוע קפיצת מדרגה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי (חב"פ) בחברה הערבית.
בשנתיים וחצי האחרונות מובילה הרשות, בשיתוף מנהל חברה ונוער במשרד החינוך ובאמצעות רכזי הנוער והעוגן ומנהלי בתי הספר בכפרים תוכנית מגוונת הכוללת: תוכניות חינוכיות, השתלמויות, יוזמות וחוגים. התוכנית מיועדת לילדים ולבני נוער המתגוררים בכפרי הגלבוע השונים (חברה ערבית).
מטרות התוכנית הן:

  • לאפשר לכל ילד בחברה הערבית מתן הזדמנות שווה לחלום, לשכלל מיומנויות אישיות וחברתיות ולפתח תחושת מסוגלות אישית בכדי לעצב עתידו כרצונו.
  • להעשיר את סל הכלים העומדים לרשות כל ילד להתמודד בהצלחה בהשתלבות מיטבית בחברה הישראלית, לרבות בשוק התעסוקה.
  • להגביר הכרת ההורים והילדים בקשר שבין פנאי משמעותי לכישורי חיים והישגים לימודיים.
  • לפתח תחושת אחריות אישית וחברתית של הילדים והנוער בחברה הערבית על סביבתם וקהילתם.

למידע נוסף, ניתן לפנות לרכז/ת הנוער בכפר.
 

תכניות חוגי העשרה