שם הנופל 

תאריך הנפילה 

ב'   אב  תש"ח   7.8.1948

 י'   אדר ב'  תש"ח   21.3.1948

  י"א   תמוז  תש"ח   18.7.1948

 י"ד   ניסן  תש"ח   23.4.1948

 ט"ז   אדר ב'  תש"ח   27.3.1948

  י"ג   תשרי  תשל"ד  9.10.1973

יזהר(יבזורי) ישי 

כ"א בתשרי תשל"ד 17.10.1973

 כ"א   תמוז  תש"ח   28.7.1948

  כ"ד   שבט  תשכ"ה  27.1.1965

י'   תמוז  תש"ח   17.7.1948

י"ט   סיון  תשמ"ב  10.6.1982

כ"ו   חשון  תשי"ז  31.10.1956

   ט'   תמוז  תש"ח   15.7.1948

ח'   אדר ב'  תש"ח   19.3.1948

ד'   ניסן  תש"ח   13.4.1948

י'   תשרי  תשל"ד  6.10.1973

ב' בכסלו תשי"ז 06.11.1956

 י'   טבת  תשכ"ט  31.12.1968

י"ג   תשרי  תשל"ד  9.10.1973