בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התש"סה – 2005, התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ובהתאם לתקנות הכלבת (חיסון) התשס"ה

חיסון כלב/ה, חתול/ה

עלויות החיסון:

חיסון+רישיון

398

חיסון+רישיון לכלב פטור

71

חיסון+רישיון לכלב מעוקר/מסורס

55.5

   

חיסון+רישיון+שבב

478

חיסון+רישיון לכלב פטור+שבב

151

חיסון+רישיון לכלב מעוקר/מסורס+שבב

135.5

   

רישיון

367

רישיון לכלב פטור

40

רישיון לכלב מעוקר/מסורס

40

   

חיסון חתול

31

חיסון חתול מעוקר/מסורס

15.5

   

סימון בשבב אלקטרוני

80

   

הובלת בעל חיים לכלביה

87

   

יום הסגר בכלביה

38.5

עשרה ימי הסגר בכלביה

385

 

התשלום בכרטיס אשראי או המחאה בלבד.

לא יתקבל תשלום במזומן.