שם תפקיד דרכי קשר תחומי אחריות
אביב בארי מתכנן המועצה

טלפון: 04-6533253
דוא"ל: [email protected]

תב"ע ותכנון אסטרטגי
עמי בן-חמו מנהל תפעול הועדה טלפון: 04-6533250
דוא"ל:  [email protected]

טיפול בהיתרי בניה
הכנת ועדות משנה
קבלת קהל
סיוע לאדריכלית המועצה

אורלי שטיינר בודקת תב"ע  טלפון: 04-6533226
דוא"ל: [email protected]

קבלת קהל, בודקת תב"ע,
מיפוי  ממוחשב GIS

מיקי יוסף מנהל פיקוח ורישוי טלפון: 04-6533372
נייד: 050-8640619
דוא"ל: [email protected]

אכיפת חוק התכנון והבניה
מנהל מח' רישוי עסקים
אכיפת חוקי עזר במועצה
פיקוח למח' ארנונה

מחמוד דאוד מפקח טלפון:04-6533230
נייד:  050-8640620
דוא"ל: [email protected]

אכיפת חוק התכנון והבניה
אכיפת חוקי עזר במועצה
פיקוח למח' ארנונה

מורד זועבי בודק תכניות טלפון: 04-6533256
דוא"ל: [email protected]

קבלת קהל
טיפול בהיתרי בניה
פתיחת תיקי בניה

ימית חייק בודקת תכניות טלפון: 04-6533393
דוא"ל: [email protected]
 
נריה בן ארי  בודקת תכניות טלפון: 04-6533297
דוא"ל: [email protected]
 
ליאת אסרף מזכירת רישוי עסקים ופיקוח טלפון:6533273
דוא"ל:[email protected]