בתהליכי עדכון


חברת "קולחי הגלבוע", תאגיד התשתיות הזורמות בגלבוע, התחילה את פעילותה בינואר 2007.
החברה הוקמה בשנת 2003 ולה דירקטוריון המונה 9 חברים המתמחים בכלכלה, הנדסה, ניהול , משפטים ואיכות הסביבה.
"קולחי הגלבוע" נוסד כתאגיד מקצועי. התאגיד מרכז את הטיפול במערכות הניקוז, המים והשפכים בגלבוע, והוא ערוך לספק לכל יישובי המועצה את מכלול השירותים, הכלליים והפרטניים, בתחומי התשתיות הזורמות.

התאגיד פועל כמשק כספים סגור ועצמאי וללא כוונת רווח (מלכ"ר), עובדה המחייבת אותו לניהול מקצועי, כלכלי ויעיל, על מנת לאפשר גם ייזום פרויקטים לקידום, שיכלול ופיתוח המערכת, וליצירת שירות איכותי שיעודד לקוחות פרטיים להצטרף לתאגיד.
ההכנסות מבוססות על התקציב המצטבר מתשלום אגרת הביוב ע"י התושבים - תשלום שהיה בעבר מחויב דרך תלוש הארנונה ואילו כיום מופנה לתאגיד.

תאגיד "קולחי הגלבוע" הוכר בשנת 2011 ע"י משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כ"מפעל חיוני". זהו מעמד המאפשר לתאגיד לספק שירות לתושבי הגלבוע בענייני אספקת מים וטיפול בשפכי ביוב, בעת חירום. במסגרת ההחלטה, על כל עובדי תאגיד קולחי הגלבוע להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל עליהם על ידי הנהלת התאגיד בשעות העבודה כנדרש. אישור זה מקנה המשך הבטחת מתן שירותים סדיר לרווחת תושבי הגלבוע גם בשעות חירום.