המחלקה לשירותים חברתיים רואה בטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון את אחד מיעדיה המרכזיים.

העבודה היא מערכתית ומשלבת את המשפחה עו"ס הישוב וגורמים שונים בקהילה, עפ"י הצורך.

גורמים עיקריים במחלקה לשירותים חברתיים הפועלים בנושא זה:

  • פקיד סעד לחוק הנוער
  • ועדה לתכנון טיפול והערכה
     

פקיד הסעד הינו עובד סוציאלי שהוכשר במיוחד לתפקידו ומונה ע"י שר הרווחה. תפקידו של פקיד הסעד לחוק הנוער הינו לסייע לילדים ונוער בסיכון. לרשותו עומדים אמצעים שונים לביצוע תפקידו. כאשר נודע על קטין בסכנה יבדוק פקיד הסעד את מצבו ואת יכולת הוריו לפתור את הבעיה. פתרון הבעיה מתוך הסכמה ושיתוף פעולה הינו המצב אליו נשאף ובחינת מתן סיוע בבניית תכנית טיפול לשם הפסקת המצב המסכן. במידה ואין שיתוף פעולה מצד הקטין או האחראים לו לרשות פקיד הסעד אפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע דרכי טיפול בצו שופט.

על פי חוק חובת הדיווח, אם קיבל פקיד הסעד דיווח לפיו קיים חשד שנעברה עבירה כלפי קטין, עליו להעביר את הדיווח למשטרה או לבקש פטור מדיווח ע"י פניה לועדת פטור. פקיד הסעד ימשיך בליווי הקטין ומשפחתו על פי הצורך.

ועדה לתכנון טיפול והערכה:

מדיניות משרד הרווחה היא כי מקומו של הילד לגדול ולחיות עם הורי בסביבתו הטבעית , לצורך כך המשרד יפתח שירותים בקהילה שיסייעו למשפחה לגדל את ילדיה. כאשר מצב הילד ו/או משפחתו מסכנים את שלומו הפיסי והנפשי ועלולה להיפגע התפתחותו התקינה, חשוב לבחון התערבות טיפולית מתאימה.

הועדה לתכנון טיפול והערכה מהווה מסגרת דיון בצוות רב מקצועי הכולל את כל הגורמים המקצועיים הקשורים לילד ( בריאות, חינוך רווחה, שפ"י) במטרה לקבל החלטה לגבי תכנית טיפול מתאימה. הועדה ניתן מקום להורים ואף לילד במידה וגילו מאפשר זאת, לבטא את דעתם ולהיות שותפים בבניית תכנית הטיפול. המשך הועדה הוא מעקב אחר התקדמות התכנית וביצועה והשפעתה לטובת הילד והוריו.