תקציב מוא"ז הגלבוע לשנה הקרובה: מהבראה להמראה

על אף תכנית התייעלות עמוקה, קרוב למחצית מהתקציב יוקצה לטובת חינוך ונוער יחד עם המשך תנופת הפיתוח


מליאת מוא"ז הגלבוע אישרה השבוע, את תקציב המועצה לשנת 2019. סך התקציב יעמוד השנה על למעלה מ-196.1 מיליון שקל, המשקף גידול של כ-2 מיליון. התקציב השנה נותן ביטוי לתכנית ההתייעלות תוך צעדי מנהיגות אמיצים לצורך ביסוס איזון תקציבי, והצבת המועצה במסלול המראה בריא ונכון. בעוד שבניהול התקציב בשנת 2015 הובילה המועצה לבלימת ההידרדרות הכלכלית, הרי שתקציב 2019 משקף צעדים אחראים לייעול המנגנון והתייעלות, תוך מינימום פגיעה בשירות הניתן לתושבים, באופן שיבטיח בסיס איתן לצמיחה בהמשך.

עובד נור, ראש המועצה: "אבני הדרך של תכנית ההתייעלות המעודכנת, מעידים על נורמות ניהוליות אחראיות וקפדניות שיובילו לחסכון ניכר בהוצאות, הגדלת ההכנסות והתייעלות. יותר מכל הן מעידות על החלטה לנצל את ההזדמנות שלפתחנו, ולייצר עבור כולנו עתיד טוב יותר. במקום להמשיך להישען על סעדים חיצוניים, אנו יוצרים אופק חדש. זה יהיה מורכב, ולעיתים אף ידרוש מאתנו למעשים, שלא תמיד יתפסו כפופולאריים. אבל זה לא ירפה את ידנו. בסופו של דבר מהי מנהיגות אם לא היכולת לגבש את הדרך, גם כאשר הדרך מעורפלת, ולהוביל את הציבור למה שנכון וראוי לעשות, לאופק המגיע לכולנו!"

התקציב מבטא השנה טיפול עומק משמעותי בגרעון המועצה, המהווה כגיבנת בהתנהלות המועצה, למעלה משני עשורים. בגלבוע לא נרתעו לבצע מהלכים פנים ארגוניים עמוקים, שיבטאו קיצוץ חד של כ-15 מיליון ש' בגרעון. על אף תכנית התייעלות, ממשיך תקציב שנת 2019 לגלם גידול עקבי בתקציב החינוך, המהווה כמעט ממחצית התקציב הכולל (48%), כביטוי למיצוב החינוך בגלבוע "כתשובה לכל השאלות".

במקביל ממשיכה המועצה בתמיכה בפעילויות התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם היא רואה כחשובים ביותר עבור איכות חיי התושבים, וכאלמנט חיוני לטיפוח החוסן הקהילתי בגלבוע. עוד ניתן לראות, בגידול תקציב השירותים החברתיים של כ-25% בשנתיים האחרונות, ובתקציב מחלקת התרבות שגדל בסדר גודל של קרוב ל-40% תוך שנתיים בלבד! באופן המהווה שיקוף למדיניות המועצה ליצירת רצף של מענים חברתיים וקהילתיים איכותיים למגוון תושביה, ולעושר התוכני שיש בפעילויות התרבות והחברה, בדרך לקידום הפרט ובניית הקהילה.

במהלך אישור התקציב הדגישו כל הגורמים בהנהלת מוא"ז הגלבוע כי "כל קיצוץ בהוצאות ומתן מענה לבעיית התזרים, יעשה בדרך היחידה אותה אנו מכירים- בשקיפות ובשיתוף חברי המליאה והעובדים, ותוך מזעור הפגיעה בשירות לתושבים".

לצד ייעול המערכת וחיסכון בהוצאות התפעול, מבטא התקציב לשנת 2019 את המשך הפיתוח המואץ בגלבוע. השנה ימשך פיתוח ושדרוג מערך הכבישים והתשתיות, ובמוא"ז הגלבוע צופים כי בשנת 2019 יושלמו הליכי תכנון והקמה של 5 אזורי תעשייה נוספים, מיזמי תיירות, וכן תגבור מנועי צמיחה נוספים.

עובד נור: "תקציבי הפיתוח משקפים נכונה את מדיניות המועצה לקידום ופיתוח מנופי צמיחה ואיתנות כלכלית. אנו מובילים רשימת תבר"ים חסרת תקדים, ואנו מתכוונים להמשיך לפעול לצורך גיוס משאבים בכל המרץ!"

הצבעה במליאת המועצה על אישור תקציב 2019

בתום אישור התקציב ביקש ראש המועצה להודות לחברי המליאה (החדשה), על האמון והשותפות וציין כי "לפנינו עשייה רבה בכלל תחומי החיים, ונמשיך לעשותה באחריות, בשקיפות ובדאגה לרווחת הציבור והעצמת הקהילה. ננהל תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של הגלבוע."