מלחמה על עתיד הישוב מוקייבלה

בגלבוע דורשים חלופה אחרת שלא תכבול את פיתוח הישוב


הקרב על מוקייבלההפיתוח הפיזי של היישובים במרחב הכפרי הינו גורם חורץ גורלות לעתיד הישוב להיות או לחדול. תובנה זו עומדת בבסיס התנגדות מוא"ז הגלבוע לתכנית המתאר שמקדמת המדינה, להקמת רצועות תשתיות, שתחצה באופן גס, את חבל התענך. על רקע התנגדויות גורפות שהעלו גורמי התכנון בגלבוע, התקיימה ישיבה ראשונה של מנהל התכנון (בי-ם), לדון בחלופה המוצעת להקמת רצועה משולבת לתשתיות תת-קרקעיות מתחנת גז עפולה לתחנת הכוח ג'נין.

על הפרק עומד הקמת קו גז, שילך מצפון לדרום, וישרת את אזור התעשייה של העיר ג'נין ("א.ת. הטורקי"), ובמקביל יהווה צינור אספקה ראשי לתחנת הכוח המוקמות בימים ברשות הפלסטינאית, בסמוך מאוד ליישוב מוקייבלה. בגלבוע מביעים תרעומות על חוסר ראיה תכנונית מקיפה, תוך התעלמות מקוממת מצרכי הישוב מוקייבלה, הגדול ביישובי המועצה. "החלופה שראינו בלתי סבירה ולא ניתן לה לעבור". אומר בנחרצות עובד נור, ראש המועצה. "במקום להשתמש בשטח מופר הרחוק מהישובים, מבקשת המדינה להפקיע אדמות חקלאיות בצד המערבי של מוקייבלה. מעבר לפגיעה הקטלנית בחקלאים, יש כאן פגיעה דרמטית באפשרות היחידה של הישוב להתרחב ולצמוח. זהו חנק של ישוב שלם, ואנו נעשה ככול יכולתנו למנוע זאת."

פיתוח אותה רצועת תשתיות מעסיקה מאוד את גורמי התכנון בגלבוע, ולישיבה השבוע התייצב עובד נור, לייצג את המועצה. יחד עמו היו ענת מור (מנכ"לית) ואביב בארי (מתכנן הוועדה המקומית), ונציגי ועד הישוב מוקייבלה. ראש המועצה ניצל את זכות הדיבור להצגה קוהרנטית ומרשימה לנסיבות המחייבות בחירה של חלופות אחרות לאותו ציר תשתיות. בין השאר דרש ראש המועצה בחינה מחודשת של ציר ההולך במקביל לכביש הסרגל, ומשם לאורך גדר המערכת, או לחילופין השארת מסוף הגבול גלבוע (ג'למה) במקומו, ובכך להקטין את מידת הפקעת הקרקעות, ולאפשר לישוב מוקייבלה לצמוח מערבה.

בדיון הצביע נור על כך שהגורמים המתכננים מתייחסים בתכנית רק לקרקעות החקלאיות במשבצת, ולא לקרקעות פרטיות, במקרה זה של קרקעות תושבי מוקייבלה. יתרה מכך, ניכר כי מנסים "להרדים את השומרים", ומקדמים לכאורה "רק" את רצועת תשתית צינור הגז ברוחב 20 מ', בעוד שמדובר ברצועות תשתיות ברוחב של כ-200 מ', הכוללת: גז, דלק, קו מתח חשמל גבוה, תוואי רכבת, כביש ומסוף מטענים ענק. דבריו של עובד נור ביטאו נחישות והתנגדות, אשר גובשו לאחר בחינה ולימוד מעמיק, באופן שהוביל את מנהל התכנון לתהות ולהכיר בצורך לבחון לעומק את החלופות שהעלה ראש המועצה.

 

"ציר התשתיות" מהווה נדבך נוסף במאבק שמובילה מוא"ז הגלבוע כנגד תהליך דורסני בו מנסה המדינה לקבוע את מיקומן של תחנות כוח מבוססות גז מזהם, שפועלות ועתידות לפעול בתחומי המועצה ובסביבתה, כגון התחנה באלון תבור, שלוחת צבאים, "שגיא 2000", חבר וכאמור תחנת הכוח שמוקמת בימים אלה בג'נין. "מדובר על הקמת 5 תחנות כוח מופעלות בגז (וסולר) ברדיוס של כ- 25 ק"מ מהעיר עפולה! אין לכך אח ורע במדינה". אומר עובד נור. "המועצה תעשה הכול על מנת להגן על בטיחות התושבים, ולא נתפשר על איכות חיינו. אנו מודים לתושבים על הרוח גבית שהם מעניקים לנו. יחדיו נמשיך להגן על טובת יישובי המועצה".