שומרים על גלבוע ירוק ובריא: בגלבוע הצליחו לסכל את סכנת קו מתח העל 400

צילום: אורי וול


"אין בלתי אפשרי כשעושים את הדברים נכון", הינה אמירה ארגונית המנחה את פעילות מוא"ז הגלבוע, ובדגש מיוחד בכל הקשור למאבק לשימור ופיתוח המשאבים החקלאיים והסביבתיים. שבוע לאחר שהצליחו לסכל את הקמת תחנת הכוח המזהמת באזור התעשייה 'מבואות הגלבוע', רושמים בגלבוע הישג סביבתי נוסף, אשר מרחיק את סכנת קו מתח-העל 400, מיישובי הגלבוע!

בעקבות פעילותו האינטנסיבית של ראש המועצה, נעתר משרד הביטחון באופן חריג, והסכים להרחקת קו מתח-העל 400, מהתוואי המתוכנן סמוך ליישובי הגלבוע. בגלבוע נדרשו לפעילות אקטיבית לאחר שבמהלך הקיץ האחרון הבינו שבתוואי המתוכנן לקום בגלבוע (כחלק מתמ"א 10), עובר בסמיכות מדאיגה לקו הבתים בנאעורה, אותו קו מתח-על (קו 400 קילו-וולט), דרכו מוליכה חברת החשמל אנרגיה בעוצמה רבה מיחידות הייצור, אל תחנת המיתוג ברביד ותחנות המשנה. מדובר על עמודים בגובה של 60-70 מטר, רוחב מפרש של 17 מטר, רוחב בסיס של 8 על 8 מטר, אך בעיקר מדובר בחשש מאושש מקרינה אלקטרו-מגנטית חזקה והשפעותיה המסוכנות.

"הקרבה שתוכננה לבתי הכפר נאעורה, והקרינה האלקטרו-מגנטית החזקה, לא השאירו מקום ללקיחת סיכון על חשבון בריאות תושבינו", אומר עובד נור, ראש המועצה. "כאשר לוקחים בחשבון גם את הפגיעה בנוף ובסביבה, ואת העובדה שמרחב הגלבוע הוא אחת הריאות הירוקות האחרונות במדינת ישראל, הרי שברורה לנו מחויבותנו לתושבינו, לעשות ככל שעל ידנו למנוע מפגעי בריאות וזיהום מיותרים! אני שבע רצון כי כעת גם התכנון העתידי וגם הקו הקיים, לא יכלול קרבה מסוכנת לבתי תושבי הגלבוע". אומר נור.

בהמשך לדברי ראש המועצה, בגלבוע גאים השבוע גם בהצלחת פעילותם אל מול חברת החשמל, לצורך הסטה לא רק של התכנון העתידי, אלא גם בקו הקיים היום בסמוך לנאעורה. מדובר בקו מתח עליון (161 קילו-וולט), אשר כבר במהלך השנה הקרובה יוסט למרחק של 120 מ' מערבה מהכפר, וזאת למרות שהקריטריון הקובע (של משרד איכות הסביבה), מאפשר לקו מתח שכזה להיות עד מרחק של 20 מ', מקו המגורים הקרוב.