בגלבוע מפעילים את מנגנוני ההגנה שנקבעו לבחינת טורבינות הרוח


אמנים למסמך המדיניות לקביעת מיזמי האנרגיה, ובהמשך להסכם החשוב שחתמה המועצה עם היזמים, אישרה השבוע מליאת מוא"ז הגלבוע את הפעלת הסעיף בהסכם המאפשר לבחון את משמעויות והשלכות הקמת טורבינות הרוח בגלבוע.

זאת לאור הקמת טורבינות דומות ברמת הגולן, והאפשרות לגבש מידע מוצק יותר על השלכות הפעילות. צוות המומחים שיגובש, יעקוב אחר פעילות הטורבינות ברמה"ג וינטר נתונים, לקבלת המלצה מושכלת שתוצג בפני המליאה כוועדה מקומית. בדיון שהתפתח במליאה עלה גם הצורך לאזן בין השיקולים, שלצד ההיבט הסביבתי, עומד המנוף הכלכלי עבור יישובי הגלבוע.

עובד נור, ראש המועצה: "המידע שהצטבר הגדיל במידה מסוימת את הספק, ולכן את הצורך בבחינת השלכות הפעילות. אנו לא ממהרים לומר "לא", אלא "עדין לא". נבדוק ונחליט. מודים לחברי המליאה על התמיכה במהלך, וגאים בהסכם שחתמנו עליו אז עם היזמים, ועל ההחלטה ליישמו כעת באופן הזה".

עד שיגובשו התובנות החדשות ויוחלט אחרת, מליאת המועצה ממליצה ליזמים לעצור את הליכי התכנון וההשקעות בגלבוע.